Verkeersveiligheid

BVL (Brabants Verkeersveiligheids label)

Onze  school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen we laten zien  dat we  de verkeersveiligheid serieus nemen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.
Om de veiligheid rondom de school te kunnen waarborgen, zijn de volgende afspraken gemaakt:

Voor de kinderen die alleen naar school komen:
* Kom lopend naar school als je dicht bij de school woont
* Gebruik alleen de fiets als het echt nodig is.
* Kinderen uit groep 1-2-3 zetten hun fiets in de fietsenrekken buiten de poort bij de hoofdingang aan de Korfvlechterwei. 
* Kinderen uit groep 4-5-6 zetten hun fiets in de fietsenrekken bij de gymzaal aan de Hoefsmidwei. 
* Kinderen uit groep 7-8 zetten hun fiets bij het terenplein.

Voor ouders die hun kind naar school brengen:
* Kom zoveel mogelijk lopend naar school.
* Als de auto wordt gebruikt parkeer dan in de daarvoor bestemde parkeervakken.
* Parkeer niet vlakbij de oversteekplaats en voor de gele streep op de stoeprand.
* Houd de oversteekplaatsen vrij en overzichtelijk
* Laat de kinderen niet bij de oversteekplaatsen in- en uitstappen.
* Laat uw kinderen aan de trottoirband in- en uitstappen.
* Parkeer de auto niet op de stoep.
* Rijd langzaam, ook bij het verlaten van het parkeervak.
* Steek bij de oversteekplaats over, geef het goede voorbeeld.
* Wacht niet aan de overkant bij de kettingpalen, dat voorkomt opstopping.

Onze huisregels t.a.v. parkeren
De Korfvlechterwei is de straat waar veel onderbouwleerlingen gebruik van maken. Parkeren of stilstaan mag niet voor de gele strepen op het trottoir.  Doe dit dan ook niet. Beperk het halen en brengen van kinderen met de auto tot een minimum. Dit heeft naast verkeersveiligheid ook op andere manieren een voorbeeldfunctie voor uw kind. Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde vakken of voorbij de gele strepen aan de kant van de weg.

Vervoer van kinderen per auto bij uitstapjes
Deze informatie is belangrijk als u kinderen met de auto vervoert. Wij willen u erop wijzen, dat de meeste auto’s ingericht zijn voor het vervoer van maximaal vijf personen, inclusief de bestuurder. Laat u zich niet verleiden om meer kinderen dan dat er gordels zijn in de auto mee te nemen! Kinderen kleiner dan 1.35 m. moeten verplicht in een kinderzitje. Informeer vooraf bij uw verzekering hoeveel personen u met uw auto mag vervoeren. Geef dit aantal door aan de leerkracht. Overschrijdt u het aantal passagiers, dan wordt u sneller afgeleid en de kans op ongevallen wordt ook groter. Verzekeringstechnisch komt u dan bij ongevallen onherroepelijk in de problemen. Natuurlijk heeft u een geldig rijbewijs en houdt u zich aan de aangegeven snelheid.

Bij uitstapjes te voet of per fiets worden ouders gevraagd mee te lopen/fietsen en wordt gebruikgemaakt van verkeershesjes.

Verkeersdiploma
In groep 7 doen alle kinderen mee aan de landelijke verkeersproef. De verkeerslessen in groep 7 worden hierop afgestemd.

Verkeersactiviteiten
Jaarlijks organiseert iedere (parallel)groep een buitenactiviteit verkeer, waarbij de kinderen in kleine groepjes vaardigheden, zoals oversteken, fietsen, fietsen met hindernissen en omgaan met verkeersborden in de praktijk oefenen.
De leerkrachten plannen dit zelf in en zal dus niet allemaal in dezelfde week vallen.