Vakanties, vrije dagen en schoolkalender

Vakantierooster en studiedagen schooljaar  2019-2020

Via de volgende link vindt u het vakantierooster en de studiedagen voor het schooljaar 2019-2020.
Vakantierooster 2019-2020

Hieronder de studiedag voor het aankomende schooljaar.
Woensdag  4-sep
Vrijdag     6-dec
Woensdag  12-feb
Maandag    4-mei (op deze dag hebben alle Skozok scholen een studiedag)
Dinsdag    2-jun
Vrijdag     10-jul       (laatste vrijdag voor de grote vakantie)

 

Schoolkalender 2018-2019

Via de volgende link: SCHOOLKALENDER  kunt u de schoolkalender voor het nieuwe schooljaar downloaden. Hierin staan per maand de verschillende geplande activiteiten. Mochten er gedurende het schooljaar wijzigingen plaatsvinden, dan communiceren we deze via de website of via de mail. 

Vakantierooster 2018-2019

Het vakantierooster en de studiedagen voor het aankomende schooljaar zijn besproken en goedgekeurd door onze MR. 
Via de volgende link kunt u de kalender bekijken:

VAKANTIEROOSTER STUDIEDAGEN 2018-2019

Maandag 3 september  
Woensdag 26 september  
Vrijdag 9 november    
Woensdag 13 februari  
Dinsdag 26 maart    (Alle Skozok scholen hebben op deze dag studiedag)
Woensdag 15 mei    
Donderdag 20 juni    
Vrijdag 5 juli (calamiteitendag)