Schoolplein bs Schepelweyen

Sponsoring 
Het afgelopen schooljaar hebben we een start gemaakt met de herinrichting van ons schoolplein. Aan de voorzijde van het gebouw zijn een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst. 
Een mooie start.... Maar we willen een nog veel uitdagender speelplein voor onze leerlingen. 
U begrijpt dat dit een heleboel geld kost. Geld wat we deels vanuit ons bestuur krijgen.... 

Wij hoeven u dan ook niet te vertellen dat zonder de giften, diensten en materialen van sponsoren en begunstigers, het onmogelijk is het volledige plan ten uitvoer te brengen. Daarnaast gaan we ook alle leerlingen actief betrekken bij het verwerven van het benodigde budget bijv. door het organiseren van een sponsorloop.

Op deze manier hopen wij voldoende middelen te vergaren om een prachtig modern schoolplein te realiseren voor de leerlingen van Basisschool Schepelweyen en de kinderen uit de wijk.

We willen u dan ook vragen om een financiële en/of materiële bijdrage beschikbaar te stellen voor ons plan. Als tegenprestatie zal zijn er diverse sponsormogelijkheden, meer informatie over de verschillende sponsorpakketten vindt u op het invulformulier via de volgende link.

SPONSORBRIEF SCHOOLPLEIN SCHEPELWEYEN (word)

SPONSORBRIEF SCHOOLPLEIN SCHEPELWEYEN (pdf)

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan het nieuwe speelplein voor Basisschool Schepelweyen.

Met hartelijke groet,

Namens Ouderraad Basisschool Schepelweyen

 

Herinrichting schoolplein 

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de herinrichting van ons schoolplein. 
De werkzaamheden van fase 1 staan gepland in de week van 1 oktober 2019.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de brief die te lezen is via de volgende link:
Informatie herinrichting Schoolplein 

Foto's van de werkzaamheden kunt u bekijken via de volgende link:
FOTO'S