Ouderraad


Wat doet de Ouderraad ?
De Ouderraad van Basisschool Schepelweyen heeft als doel de samenwerking tussen schoolteam en ouders te bevorderen.
De belangrijkste taak van de Ouderraad is het assisteren van de leerkrachten bij de verschillende activiteiten en het coördineren van de ouderhulp bij deze activiteiten.
Denk bij deze activiteiten bijvoorbeeld aan de festiviteiten (Sint, Kerst, Carnaval en Pasen), leesouders, klassenouders, sportdagen, IVN, onderbouwdag etc.

Hier vindt u het privacyreglement van de Ouderraad.

De OR-leden schooljaar 2010-2020 zijn: 
Audrey Maas (Voorzitter)
Evan van Drogen (secretaris)
Charlie Kraan
Nanette Hanckmann
Karin Brandsen
Mathijs Bos
Geoffrey van Gerwen

Contact:
Als ouders vragen aan de Ouderraad hebben, kunnen zij deze mailen naar:  orschepelweyen@hotmail.com
De OR zal deze tijdens de eerstvolgende vergadering behandelen.