Tevredenheidsonderzoek

  • Tevredenheidsonderzoek

Beste ouders,
Vorige week  heeft u via de mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.
Aan de hand van deze enquête willen wij inventariseren hoe u denkt over het onderwijs dat wij aan uw kind(eren) bieden.
Hieruit kunnen ook actiepunten worden gehaald waar wij de komende jaren aan willen werken. Pas bij een reactie percentage van 65 % is de enquête valide en dus bruikbaar. Daarom willen wij u vragen om echt allemaal even de tijd te nemen voor deze vragenlijst. Wij stellen uw feedback erg op prijs. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het team van bs Schepelweyen

Oh, ja, de leerlingen van groep 7 hebben hierover nog een korte videoboodschap:

FILMPJE

Terug naar het overzicht

Jaarverslag SKOzoK 2018

Jaarverslag SKOzoK 2018

Lees de ontwikkelingen bij SKOzoK in ons jaarverslag van ...

Sponsorloop 7 juni

Sponsorloop 7 juni

Op vrijdag 7 juni hebben we een sponsorloop georganiseerd ...

Schepelweyen in beeld

Schepelweyen in beeld

In april is er een fotograaf geweest die "een dagje ...