Gepersonaliseerd leren

  • Gepersonaliseerd leren

Om 11.30 werd er een  presentatie over gepersonaliseerd leren gegeven en hoe we daar op school mee omgaan. Dee werd gegeven door juffrouw Elise en door Isis uit groep 8b.
Er werd o.a. gesproken over eigenaarschap, werken vanuit doelen, betrokkenheid, de leerkuil en omgaan met teleurstellingen....
Dat omgaan met teleurstellingen en de leerkuil direct in de praktijk toepasbaar werden, hadden we zelf niet verwacht. Op het moment dat de kinderen met hun presentaties wilden starten deed internet het niet meer... 
Heel erg jammer voor de kinderen, want ze hadden zich super goed voorbereid om hun presentaties voor de ouders te houden. 
Uiteindelijk zijn alle kinderen en de leerkrachten er op een flexibele manier mee omgegaan en hebben ze toch nog (deels)  kunnen laten zien hoe we hier op school werken.
Foto's hiervan vindt u op de volgende pagina:

FOTO"S  (hier worden later nog foto's aan toegevoegd)

Terug naar het overzicht

Wij doen mee aan de E-Waste ...

Wij doen mee aan de E-Waste Race!

Wij doen mee aan de E-Waste Race!

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Bekijk de beslisboom goed!

Lockdown verder aangescherpt

Lockdown verder aangescherpt

We maken ons grote zorgen over nieuwe varianten van het ...