Schoolplein

  • Schoolplein

Beste ouder,

Wat vindt u eigenlijk van het schoolplein van bs Schepelweyen?

Uit Tevredenheidsonderzoeken (van maart 2015 en maart 2017) kwam de slechte staat van het schoolplein terug als belangrijk  actiepunt. Ook onze leerlingen geven aan dat ze behoefte hebben aan een nieuwe speelplek.
Het plein is verouderd en nodigt niet echt uit tot buitenspel.  In een tijd waarin kinderen zich steeds vaker terugtrekken in de digitale wereld, vinden wij het erg belangrijk dat we hier iets aan doen. We willen samen een uitdagend speelplein ontwerpen, waar kinderen van alle leeftijden tijdens en na schooltijd fijn en veilig kunnen spelen.

Voor ons een belangrijke reden om hiervoor actie te ondernemen. Een aantal enthousiaste ouders heeft samen met de school het plan opgevat om de omgeving rondom bs Schepelweyen een nieuwe impuls te geven. We hebben inmiddels gesprekken gevoerd met de gemeente en de wijkraad. Onderdeel van het plan is, om de leefgemeenschap rondom de school te betrekken bij de plannen. 
Graag zouden we een paar minuten van uw tijd willen, door het invullen van een paar korte vragen.
Alvast bedankt voor de moeite!

Het formulier kunt u invullen via onderstaande link:

FORMULIER SCHOOLPLEIN/ LEEFOMGEVING

Alvast bedankt voor de moeite!

Terug naar het overzicht

Jaarverslag SKOzoK 2018

Jaarverslag SKOzoK 2018

Lees de ontwikkelingen bij SKOzoK in ons jaarverslag van ...

Sponsorloop 7 juni

Sponsorloop 7 juni

Op vrijdag 7 juni hebben we een sponsorloop georganiseerd ...

Schepelweyen in beeld

Schepelweyen in beeld

In april is er een fotograaf geweest die "een dagje ...