April

1 april t/m 2 april Pasen 2018
3 april Studiedag
17 april t/m 19 april Cito groepen 8
24 april Schoolfotograaf
26 april 12.00 - 16.00 uur StudieMIDDAG
27 april Koningsdag
27 april t/m 13 mei mei vakantie

Mei

27 april t/m 13 mei mei vakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei Hemelvaartsdag 2018
23 mei Sportdag groepen 3 en 4
24 mei sportdag groepen 5 en 6
25 mei sportdag groepen 7 en 8
30 mei t/m 1 juni Schoolkamp groepen 8

Juni

30 mei t/m 1 juni Schoolkamp groepen 8
22 juni Studiedag
27 juni Rapport 2

Juli

3 juli doorschuifmiddag
5 juli musical groepen 8
6 juli calamiteitendag
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

Augustus

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

September

Oktober

15 oktober t/m 19 oktober Herfstvakantie 2018

November

December

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 2018-2019

Januari

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 2018-2019

Februari

Maart

4 maart t/m 8 maart Carnavalsvakantie 2019

April

21 april t/m 22 april Pasen 2019
22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
27 april Koningsdag

Mei

22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
30 mei t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

9 juni t/m 10 juni Pinksteren 2019

Juli

8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019