Mei

22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
7 mei Verkeersexamen praktisch
15 mei Studiedag
22 mei Sportdag gr 3-4
23 mei Sportdag gr 5-6
24 mei Sportdag gr 7-8
30 mei t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

9 juni t/m 10 juni Pinksteren 2019
20 juni Studiedag
26 juni Rapporten
26 juni Schoolkamp grp 8
27 juni Schoolkamp grp 8
28 juni Schoolkamp grp 8

Juli

5 juli Calamiteitendag
8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019

Augustus

8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019

September

4 september Studiedag

Oktober

14 oktober t/m 18 oktober Herfstvakantie 2019

November

December

6 december Studiedag
23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 2019-2020

Januari

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 2019-2020

Februari

12 februari Studiedag
24 februari t/m 28 februari Carnavalsvakantie 2020

Maart

April

13 april Tweede Paasdag 2020
20 april t/m 1 mei Voorjaarsvakantie 2020
27 april Koningsdag

Mei

20 april t/m 1 mei Voorjaarsvakantie 2020
4 mei SKOzoK studiedag
4 mei Studiedag
5 mei Bevrijdingsdag
21 mei t/m 22 mei Hemelvaartsvakantie 2020

Juni

1 juni Tweede Pinksterdag 2020
2 juni Studiedag

Juli

10 juli Calamiteitendag
13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 2020