lesstof tot de carnavalsvakantie

Lesstof periode: Kerst- tot carnavalsvakantie

 Rekenen:

-Getallen t/m 1000: tellen met sprongen van 2, 10 en 100. Bij een willekeurig getal de buurgetallen zoeken. Getallen op volgorde zetten van groot naar klein, of van klein naar groot. Het koppelen van getallen aan de getallenlijn.

- Optellen en aftrekken tot 1000: Het optellen en aftrekken tussen de honderdtallen. Optel- en aftreksommen over het honderdtal (180+7-, 305-20)

-  Optellen en aftrekken tot 100: Oefenen met ‘moeilijkere’ optel- en aftreksommen (45+38 en 72-38). Sommen in samenhang aanbieden (80-30, 82-30)

-          Herhaling van de tafels 1 t/m 10, tientallentafels (5x40)

-          Bij contexten deel- en keersommen ontdekken en maken.

-          Geld: de komma in geldbedragen (2,05)

-          Tijd: jaarkalender en maandkalender, kwartalen, namen van de maanden

-          Meten: liter, milliliter

-          Grafieken: kennismaken met staafgrafieken.

Taal:

-          Leren om verschillende vormen van het werkwoord te herleiden tot het hele   werkwoord.  Voorbeeld: ik loop komt van het werkwoord lopen.

-          Onderscheiden van een zin in tegenwoordige – of verledentijd.

-          Het kunnen herkennen en gebruiken van voorzetsels.

-          Leren van woordbetekenissen door middel van categorienamen. Voorbeeld: het horloge – de wekker – de zonnewijzer -> hoort bij de klok

 Spelling:

-          woorden met eind –d (hond)

-          woorden met open lettergreep aan het eind (sla)

-          woorden met open lettergreep in het midden (jager)

-          woorden met verdubbeling van medeklinker (bakker)

Terug naar overzicht
Groep 5a

Juffendag

Wat een mooie, gezellige en fijne dag vandaag.  Veel ...

Groep 5a

lesstof tot de meivakantie

Lesstof periode: carnavals- tot ...

Meerdere groepen

Tentoonstelling

Op 4 december worden in onze Showroom de surprises, die de ...

Meerdere groepen

lesstof tot de kerstvakantie

Lesstof periode: Herfst- tot ...

Groep 5a

lesstof tot de herfstvakantie

Periode start - herfstvakantie Rekenen: - getallen ...

Groep 5a

Het schooljaar is van start ...

Op maandag 28 augustus zijn we gestart in groep 5. De ...