Info groep 4

Beste ouders,

Hieronder volgt een uitleg over de stof van groep 4.

Even voorstellen:

-Groep 3/4 B
• Juffrouw Marianne leerkracht
• Juffrouw Germa leerkracht (donderdag)
• Meester Dennis student Pabo
• Juffrouw Esther student onderwijsassistent

-Groep 4 A
• Juffrouw Jeanne leerkracht (maandag-dinsdag en 1x per maand op woensdag)
• Juffrouw Claire leerkracht (woensdag-donderdag en vrijdag)

-Taalontwikkeling :
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Spreken/luisteren
Woordenschat
Woordbouw
Zinsbouw
Verhalend schrijven

-Rekenen:
Hoofdrekenen
Handig rekenen
Vermenigvuldigen
Meten, tijd en geld.
Oriëntatie op getallen t/m 100 . Optellen/aftrekken t/m 100 . Tafels van 1.2.3.4.5 en 10.

-Wereldoriëntatie :
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie

-Overige vakken:
Verkeer
Catechese
Schrijven
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Gym
Drama

-Taalontwikkeling
Technisch lezen:
Doel: Minimaal E4 behalen
Methode: Estafette
Werkwijze:
4 blokken van 8 weken.
Er wordt in 3 groepen gewerkt. Groep I : kinderen met extra begeleiding
Groep II : kinderen werken begeleid zelfstandig
Groep III : kinderen werken vooral zelfstandig
1 keer per week een toepassingsles ( leerkracht werkt vooral met groep III)
3 keer per week de gewone les ( leerkracht werkt vooral met groep I )
Vrij lezen in een, door het kind gekozen vrijleesboek.

Begrijpend lezen:
Doel:
Het kunnen samenvatten van een tekst en het kunnen beantwoorden van vragen over een tekst. Aan de hand van een vast stappenplan leren de kinderen hoe zij een tekst aan moeten pakken.
Methode: Goed Gelezen en Nieuwsbegrip
Werkwijze:
1 keer per week een boekles en/of bakles.
Een bakles: is een zelfstandige verwerking van wat er in de boekles geleerd wordt. Naar aanleiding van het stappenplan wordt een tekst gelezen.
Om de week Nieuwsbegrip : Actueel nieuwsbericht wat met de kinderen bekeken (tekst en tv) en besproken wordt.
Stappenplan begrijpend lezen:
1. wat gaan we doen?
2. wat zie je al?
3. wat voor soort tekst is het?
4. wat weet je er al van?
5. woorden en zinnen uitleggen?
6. tekst lezen?
7. opdrachten maken
8. wat hebben we geleerd? (om te onthouden)

Spelling:
Doel: De leerlingen leren de spellingsregels.
Methode: Taalactief spelling
Werkwijze:
2 keer per week een les van 30 minuten. We werken met een thema wat 4 weken duurt.
In de vierde week geven we een signaaldictee, waarin de aangeboden woorden met bijbehorende moeilijkheden worden getoetst. Kinderen die dit voldoende beheersen mogen de lessen in deze week zelfstandig verwerken. De kinderen die dit moeilijk vinden oefenen onder begeleiding van de leerkracht. Daarna starten we gezamenlijk met een nieuw blok. (thema)

Taal:
Methode: Taal actief.
Werkwijze:
Taalactief is een methode die gebruik maakt van thema’s die 4 weken duren. Na 3 weken is er een toetsweek ; de zogenaamde parkeerweek. Kinderen die dit voldoende beheersen mogen de lessen in deze week zelfstandig verwerken. De kinderen die dit moeilijk vinden oefenen onder begeleiding van de leerkracht. Daarna starten we gezamenlijk met een nieuw blok. (thema)
De methode houdt rekening met verschil in niveau van de kinderen.
Onderdelen die aan bod komen zijn:
Spreken/luisteren: het bevorderen van de ontwikkeling van een persoonlijke en veelzijdige spreek- en luisterhouding.
Woordenschat: uitbreiding van de woordenschat.
Taal verkennen: actief onderzoeken van taal, nieuwsgierig grip krijgen op taal.
Verkennen van letters, klanken en leestekens.
Verkennen van woorden: woordvorming en woordbenoeming.
Verkennen van zinnen: zinsvorming en zinsontleding.
Schrijven: de leerlingen leren verschillende teksten schrijven.

Rekenen:
Rekenen wordt verdeeld in rekentaken en weektaaktaken.
Oriëntatie op de getallen tot en met 100
Optellen en aftrekken tot en met 20
Optellen en aftrekken tot en met 100
Tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 opzeggen
Oriëntatie op de getallen boven de 100
Optellen en aftrekken over het eerste tiental
Optellen en aftrekken tot en met 100
Tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 automatiseren
Methode: Wereld in getallen.
Werkwijze:
Er zijn vijf lessen per week.
Door middel van korte instructie gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. De een heeft meer instructie nodig dan de ander. Het accent ligt op de oplossingsstrategie. Hoe je aan de uitkomst komt is belangrijker dan de uitkomst zelf. In verschillende lessen wordt er aandacht besteed aan alles wat met meten/tijd en geld te maken heeft. Veel van de oefenstof wordt verwerkt in de weektaak.

Wereldoriëntatie:
Methode : Argus clou
Wereldoriëntatie bestaat uit: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
Werkwijze algemeen:
In groep 4 is het de bedoeling de kinderen kennis te laten maken met deze vakken.
D.m.v. thematisch werken komen allerlei onderwerpen aan de beurt. Er is ook plaats voor eigen inbreng van de kinderen.

Overige vakken:
-Verkeer:
Methode: Wijzer door het verkeer.
Werkwijze:
We leren de kinderen de voorrangsregels en de algemene geldende verkeersregels.
Het gaat om de redzaamheid van de kinderen in het verkeer. Uiteraard komen hierbij ook de verkeersborden aan de orde.
-Catechese:
Methode: Reis van je leven en Goed gedaan
Werkwijze:
Een bepaald aspect van omgaan met elkaar, godsdienst, waarden en normen wordt behandeld.
-Schrijven
Methode: de Schrijffontein.
Werkwijze:
3 keer per week krijgen de kinderen schrijven.
In deze lessen wordt nog eens speciaal aandacht geschonken aan het methodisch schrijven.
Een aantal schrijfvoorwaarden:
De juiste pengreep
De juiste zithouding
De juiste ligging van het schrift
Een goede oog-hand coördinatie
Er worden hoofdletters aangeleerd en verbindingen gemaakt.
-Tekenen en handvaardigheid:
Methode: ‘Moet je doen’ en ‘Uit de kunst’. Of aansluitend bij een thema.
-Muziek:
Methode: ‘Moet je doen’ en andere leuke suggesties. Bijvoorbeeld: Eigenwijs
Werkwijze:
Naast het aanleren van liedjes is er ook aandacht voor maat, ritme, muziekinstrumenten en muziek luisteren en maken.
-Drama
Methode: ‘Moet je doen’.
Drama is een vak waarin allerlei aspecten aan de orde komen. Er worden allerlei vaardigheden geoefend zoals; rollenspel, schimmenspel, improvisatiespel, etc….
-Zelfstandig werken/ weektaak:
Bij het zelfstandig werken streven we ernaar de kinderen te leren om allerlei problemen die ze
tegenkomen zoveel mogelijk zelf op te laten lossen. We streven ernaar om de weektaak op het einde van de week klaar te hebben.

Terug naar overzicht
Groep 4a

Jarige Jop

Voor de laatste keer in dit schooljaar vieren we een ...

Groep 4a

Musical

As dondermiddag gaan we met alle kinderen naar de musical ...

Groep 4a

Zomer ( ijs )

Laat de zomer maar komen, wij zijn er klaar voor! Zien ze ...

Groep 4a

Kinderpretland

Wat een gezellig en leuk schoolreisje hebben we achter de ...

Groep 4a

Schoolreisje

Jaaaaa, het is bijna zover. As vrijdag 15 juni gaan we op ...

Groep 4a

2e Turnles

De mama van Lotte had ons weer een geweldig leuke turnles ...

Groep 4a

Juffendag

Het was een fantastisch feest vol prachtige cadeaus, ...

Groep 4a

IJsboerinnetje Noa

Noah viert feest vandaag omdat ze 8 jaar is geworden!Ze ...

Groep 4a

Optredens juffendag

Vrijdag 1 juni mogen alle kinderen optreden voor de jarige ...

Groep 4a

Sportdag

Moe maar voldaan terug op school na een (ondanks de ...

Groep 4a

Dansworkshop

Wat een beleving ! We hebben gedanst als poppen, superman, ...

Groep 4a

Dansvoorstelling

Deze ochtend hebben we naar een dansvoorstelling ...

Groep 4a

Salsa dansen

Vandaag hebben we, samen met groep 3/4 , les gekregen van ...

Groep 4a

Moederdag

Lieve mama’s een hele fijne moederdag vandaag.Laat je maar ...

Groep 4a

Mama met MS

Beste ouders,Graag wil ik even uw aandacht vragen voor een ...

Groep 4a

Echte jarige Izzy

Vandaag is Izzy ècht jarig en is ze nu écht 8 ...

Groep 4a

Feestbeest Maaike

Joepie! Maaike is ook al bijna 8 jaar. Vandaag vierde ze ...

Groep 4a

Jarige Nienke!

In de meivakantie is Nienke jarig en wordt ze 8 ...

Groep 4a

Benjamin 8 jaar!

Hieperdepiep hoera! Proficiat Benjamin met je 8e ...

Groep 4a

Juffendag 1 Juni

Vrijdag 1 juni vieren we een feestje!Juf Jeanne en Juf ...

Groep 4a

Spelletjesochtend 13 april ...

As vrijdag mogen alle kinderen spelletjes mee brengen naar ...

Groep 4a

11 april nationale poepdag

Ja, ja het is vandaag nationale poepdag.Gisteren hebben we ...

Groep 4a

Nationale buitenlesdag

Vanmiddag hebben we een heerlijke, gezellige en leerzame ...

Groep 4a

2 jarige joppen

Demi en Annabelle vierden vandaag hun verjaardag in de ...

Groep 4a

Paasviering

Vandaag hebben we een sfeervolle Paasviering samen in de ...

Meerdere groepen

Mandjes lezen

De kinderen van groep 4A en 4B gaan samen 6 dagdelen ...

Groep 4a

Mindfulnesscoach

Joepie! De juf trakteert op chocolade kuikentjes want ze is ...

Groep 4a

Paasgymles

De gymstudenten hebben een themales gegeven rondom ...

Groep 4a

Jorg 8 jaar

2 april is de verjaardag van Jorg! Vandaag viert hij feest ...

Groep 4a

Mindfulness

Oh oh, wat hebben we het soms druk met van alles! Ja ook in ...

Groep 4a

Lente!

De lente is begonnen!We hebben tuinkers gezaaid, krokussen ...

Groep 4a

Dag Gian!

Oh, wat jammer nou! Gian gaat ook al verhuizen naar een ...

Groep 4a

Nahla op tv

Gisteravond was onze Nahla op het NOS jeugdjournaal. In ...

Groep 4a

Muziekschool

Wat was het interessant op de muziekschool!We hebben ...

Groep 4a

Vreemde vogels

De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema ...

Groep 4a

NLdoet in Dommelen

Afgelopen vrijdagmiddag hebben verschillende ouders van ...

Groep 4a

Feest voor Vanessa

Morgen is Vanessa écht jarig maar vandaag is ze het ...

Groep 4a

Instrumenten carrousel

Dinsdagochtend 13 maart gaan wij met onze kinderen naar het ...

Groep 4a

Foto’s carnaval

In het fotoalbum staan foto’s van ons carnavalsfeest.

Groep 4a

Bram 8 jaar

Bram is in de vakantie 8 jaar geworden. Proficiat!

Groep 4a

Dag Marit

3xl feest! Marit viert haar afscheidsfeestje! Luuk zijn ...

Groep 4a

Feest Luuk!

Vandaag feest in de klas want in de vakantie op 15 februari ...

Meerdere groepen

Tafel van 4

We zijn al hard bezig om de tafel van 4 te leren in de ...

Groep 4a

Afscheid Marit

Vrijdag nemen we afscheid van Marit. Zij gaat verhuizen ...

Groep 4a

Carnaval

HALLO ALLEMAAL!As vrijdag barst het carnaval los op onze ...

Groep 4a

Feest Sterre

Vandaag feest op school en morgen wordt Sterre toch écht 8 ...

Groep 4a

Winter

Buiten is het helemaal niet koud maar bij ons in de klas is ...

Groep 4a

Sneeuwpoppen

De sneeuwpoppen zijn klaar! We hebben geschilderd met héle ...

Groep 4a

Kleien

We hebben de schorten gebruikt, de sneeuwpoppen zijn nog ...

Groep 4a

Nieuwe schorten!

De juf heeft nieuwe schorten geregeld zodat we heerlijk ...

Groep 4a

Kerst in de klas

In het foto album staan sfeerimpressies van Kerst.Ook een ...

Groep 4a

Fijne feestdagen!

Groep 4A wenst alle lezers van deze groepsapp gezellige ...

Groep 4a

Judodiploma

Proficiat allemaal met het behaalde judodiploma!Dankjewel ...

Groep 4a

Nahla bijna 8!

Feest in de klas vandaag want Nahla trakteert.Zij wordt in ...

Meerdere groepen

Helaas......

Beste ouders,Zoals u misschien al in uw mail hebt kunnen ...

Meerdere groepen

Mandjes lezen

Groep 4A en groep 4B lezen samen uit de mandjes.Thema ...

Groep 4a

Judo clinic

Vandaag was de judo clinic in de Belleman.We hebben les ...

Groep 4a

Kerstgedachte

Vandaag hebben we in alle groepen samen kerstcadeautjes ...

Meerdere groepen

Schaatsen

Joepie! We gaan tòch schaatsen.As dinsdag 19 december gaan ...

Meerdere groepen

3X3=9

Vrijdag 26 januari gaan we in groep 4 de tafel van 3 ...

Groep 4a

Wat een herrie!

Het was een geslaagde ludieke actie deze ochtend.Alle ...

Groep 4a

ACTIE!!!!!!

WIJ LATEN ONS HOREN!!!!WIJ MAKEN HERRIE!!!WIJ VOEREN ...

Meerdere groepen

Afsluiting Judo

Donderdagochtend 14 december gaan de groepen 3 en 4 van ...

Groep 4a

Sinterklaas!

Daar was hij dan! Op een fiets vol geladen met cadeaus en ...

Groep 4a

Pietjes

Er komen steeds meer Pietjes in onze groep!Zij kunnen heel ...

Meerdere groepen

Tentoonstelling

Op 4 december worden in onze Showroom de surprises, die de ...

Groep 4a

Rommelpiet

Oh wat een gedoe! Wat een gerommel! Rommelpiet is het ...

Groep 4a

Voorlezen

Noa heeft een ontzettend grappig leesboek meegebracht dat ...

Meerdere groepen

Tafel van 10

As Vrijdag 1 december gaan we de tafel van 10 toetsen in ...

Groep 4a

Sintspelletjes

Tijdens de inloop kunnen we kiezen uit allerlei ...

Groep 4a

Pakjes opgehaald!

Gelukkig! De aangewaaide pakjes zijn dit weekend opgehaald ...

Groep 4a

Feestvarken Djim

Joepie! Djim is vandaag 8 jaar geworden!!!

Groep 4a

Pakjes!!!

Jaaaaaa, het is ècht waar!!Wij hebben aangewaaide pakjes ...

Groep 4a

Gitaarmuziek

Wauw! Meester Mike speelt gitaar en hij heeft voor ons ...

Groep 4a

Even voorstellen

Laat ik mijzelf eens even voorstellen. Ik ben Mike ...

Groep 4a

Kunstschilders

Een paar weken geleden hebben wij bij nieuwsbegrip ...

Groep 4a

Sinterklaasjournaal

Jaaaaaa, Sint is weer bijna in Nederland ! Vanaf maandag 13 ...

Groep 4a

Punnikken

Jaaaaa, de punnikkoorts heerst in gr 4A!Alle kinderen zijn ...

Meerdere groepen

Tafel van 5

We zijn op school in de groepen 4 volop aan het oefenen met ...

Groep 4a

Hartje van de week

Vanaf nu kiest juf Claire iedere vrijdag een hartje van de ...

Groep 4a

Wegen

Tijdens de rekenles hebben we op de weegschaal gestaan om ...

Groep 4a

Judo info

Vandaag zijn we gestart met de eerste schooljudoles van ...

Groep 4a

Leuke rekenles

Dit is leuk rekenen hoor!Kijk in het foto album voor alle ...

Groep 4a

Nieuwe meubels voor Vanessa

HOERA!!! Vanessa heeft er lang op moeten wachten maar ...

Groep 4a

Rekenspelletjes

As vrijdag 3 november mogen de kinderen een gezelschapsspel ...

Groep 4a

Grote dozen?

Juf Claire heeft voor de sintversiering op school héél véél ...

Groep 4a

Turnles

Joepie! We hebben vanmorgen echte turnles gehad van de mama ...

Groep 4a

Feest van Sem!

Hoera! Sem viert vandaag zijn 8e verjaardag op school!!!

Groep 4a

Halloweenmobile

We hebben hard geknutseld om een enge Halloween mobile te ...

Groep 4a

Dex 7 jaar!

Jarige Dex vierde vandaag feest in onze klas samen met ons ...

Meerdere groepen

Tafels leren

We zijn in groep 4 begonnen met de tafeltjes leren.De tafel ...

Groep 4a

Verkeersdag

Geweldig; alle leerlingen hebben hun diploma behaald. Kijk ...

Meerdere groepen

Groepsdoorbrekend samenwerken ...

Vandaag hebben de groepen 4 van juf Marianne en van juf ...

Groep 4a

IVN bezoek

Vanmorgen zijn we in Valkenswaard op bezoek geweest in het ...

Groep 4a

Verkeersdag a.s. woensdag

As woensdag mogen alle kinderen hun fiets mee brengen naar ...

Groep 4a

Griezelen!

Kijk eens hoe eng het is in onze klas! ...

Groep 4a

Mandjes lezen

Vandaag zijn we gestart met mandjes lezen. Bij elk groepje ...

Groep 4a

Feest

Loeke wordt 7 oktober 7 jaar, maar we vieren het vandaag ...

Groep 4a

Gruwelijk enge ...

As woensdag start de Kinderboekenweek met het thema ...

Groep 4a

Gymles

Lekker gymmen met allerlei materialen.Foto album!