Info groep 4

Beste ouders,

Hieronder volgt een uitleg over de stof van groep 4.

Even voorstellen:

-Groep 3/4 B
• Juffrouw Marianne leerkracht
• Juffrouw Germa leerkracht (donderdag)
• Meester Dennis student Pabo
• Juffrouw Esther student onderwijsassistent

-Groep 4 A
• Juffrouw Jeanne leerkracht (maandag-dinsdag en 1x per maand op woensdag)
• Juffrouw Claire leerkracht (woensdag-donderdag en vrijdag)

-Taalontwikkeling :
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Spreken/luisteren
Woordenschat
Woordbouw
Zinsbouw
Verhalend schrijven

-Rekenen:
Hoofdrekenen
Handig rekenen
Vermenigvuldigen
Meten, tijd en geld.
Oriëntatie op getallen t/m 100 . Optellen/aftrekken t/m 100 . Tafels van 1.2.3.4.5 en 10.

-Wereldoriëntatie :
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie

-Overige vakken:
Verkeer
Catechese
Schrijven
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Gym
Drama

-Taalontwikkeling
Technisch lezen:
Doel: Minimaal E4 behalen
Methode: Estafette
Werkwijze:
4 blokken van 8 weken.
Er wordt in 3 groepen gewerkt. Groep I : kinderen met extra begeleiding
Groep II : kinderen werken begeleid zelfstandig
Groep III : kinderen werken vooral zelfstandig
1 keer per week een toepassingsles ( leerkracht werkt vooral met groep III)
3 keer per week de gewone les ( leerkracht werkt vooral met groep I )
Vrij lezen in een, door het kind gekozen vrijleesboek.

Begrijpend lezen:
Doel:
Het kunnen samenvatten van een tekst en het kunnen beantwoorden van vragen over een tekst. Aan de hand van een vast stappenplan leren de kinderen hoe zij een tekst aan moeten pakken.
Methode: Goed Gelezen en Nieuwsbegrip
Werkwijze:
1 keer per week een boekles en/of bakles.
Een bakles: is een zelfstandige verwerking van wat er in de boekles geleerd wordt. Naar aanleiding van het stappenplan wordt een tekst gelezen.
Om de week Nieuwsbegrip : Actueel nieuwsbericht wat met de kinderen bekeken (tekst en tv) en besproken wordt.
Stappenplan begrijpend lezen:
1. wat gaan we doen?
2. wat zie je al?
3. wat voor soort tekst is het?
4. wat weet je er al van?
5. woorden en zinnen uitleggen?
6. tekst lezen?
7. opdrachten maken
8. wat hebben we geleerd? (om te onthouden)

Spelling:
Doel: De leerlingen leren de spellingsregels.
Methode: Taalactief spelling
Werkwijze:
2 keer per week een les van 30 minuten. We werken met een thema wat 4 weken duurt.
In de vierde week geven we een signaaldictee, waarin de aangeboden woorden met bijbehorende moeilijkheden worden getoetst. Kinderen die dit voldoende beheersen mogen de lessen in deze week zelfstandig verwerken. De kinderen die dit moeilijk vinden oefenen onder begeleiding van de leerkracht. Daarna starten we gezamenlijk met een nieuw blok. (thema)

Taal:
Methode: Taal actief.
Werkwijze:
Taalactief is een methode die gebruik maakt van thema’s die 4 weken duren. Na 3 weken is er een toetsweek ; de zogenaamde parkeerweek. Kinderen die dit voldoende beheersen mogen de lessen in deze week zelfstandig verwerken. De kinderen die dit moeilijk vinden oefenen onder begeleiding van de leerkracht. Daarna starten we gezamenlijk met een nieuw blok. (thema)
De methode houdt rekening met verschil in niveau van de kinderen.
Onderdelen die aan bod komen zijn:
Spreken/luisteren: het bevorderen van de ontwikkeling van een persoonlijke en veelzijdige spreek- en luisterhouding.
Woordenschat: uitbreiding van de woordenschat.
Taal verkennen: actief onderzoeken van taal, nieuwsgierig grip krijgen op taal.
Verkennen van letters, klanken en leestekens.
Verkennen van woorden: woordvorming en woordbenoeming.
Verkennen van zinnen: zinsvorming en zinsontleding.
Schrijven: de leerlingen leren verschillende teksten schrijven.

Rekenen:
Rekenen wordt verdeeld in rekentaken en weektaaktaken.
Oriëntatie op de getallen tot en met 100
Optellen en aftrekken tot en met 20
Optellen en aftrekken tot en met 100
Tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 opzeggen
Oriëntatie op de getallen boven de 100
Optellen en aftrekken over het eerste tiental
Optellen en aftrekken tot en met 100
Tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 automatiseren
Methode: Wereld in getallen.
Werkwijze:
Er zijn vijf lessen per week.
Door middel van korte instructie gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. De een heeft meer instructie nodig dan de ander. Het accent ligt op de oplossingsstrategie. Hoe je aan de uitkomst komt is belangrijker dan de uitkomst zelf. In verschillende lessen wordt er aandacht besteed aan alles wat met meten/tijd en geld te maken heeft. Veel van de oefenstof wordt verwerkt in de weektaak.

Wereldoriëntatie:
Methode : Argus clou
Wereldoriëntatie bestaat uit: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
Werkwijze algemeen:
In groep 4 is het de bedoeling de kinderen kennis te laten maken met deze vakken.
D.m.v. thematisch werken komen allerlei onderwerpen aan de beurt. Er is ook plaats voor eigen inbreng van de kinderen.

Overige vakken:
-Verkeer:
Methode: Wijzer door het verkeer.
Werkwijze:
We leren de kinderen de voorrangsregels en de algemene geldende verkeersregels.
Het gaat om de redzaamheid van de kinderen in het verkeer. Uiteraard komen hierbij ook de verkeersborden aan de orde.
-Catechese:
Methode: Reis van je leven en Goed gedaan
Werkwijze:
Een bepaald aspect van omgaan met elkaar, godsdienst, waarden en normen wordt behandeld.
-Schrijven
Methode: de Schrijffontein.
Werkwijze:
3 keer per week krijgen de kinderen schrijven.
In deze lessen wordt nog eens speciaal aandacht geschonken aan het methodisch schrijven.
Een aantal schrijfvoorwaarden:
De juiste pengreep
De juiste zithouding
De juiste ligging van het schrift
Een goede oog-hand coördinatie
Er worden hoofdletters aangeleerd en verbindingen gemaakt.
-Tekenen en handvaardigheid:
Methode: ‘Moet je doen’ en ‘Uit de kunst’. Of aansluitend bij een thema.
-Muziek:
Methode: ‘Moet je doen’ en andere leuke suggesties. Bijvoorbeeld: Eigenwijs
Werkwijze:
Naast het aanleren van liedjes is er ook aandacht voor maat, ritme, muziekinstrumenten en muziek luisteren en maken.
-Drama
Methode: ‘Moet je doen’.
Drama is een vak waarin allerlei aspecten aan de orde komen. Er worden allerlei vaardigheden geoefend zoals; rollenspel, schimmenspel, improvisatiespel, etc….
-Zelfstandig werken/ weektaak:
Bij het zelfstandig werken streven we ernaar de kinderen te leren om allerlei problemen die ze
tegenkomen zoveel mogelijk zelf op te laten lossen. We streven ernaar om de weektaak op het einde van de week klaar te hebben.

Terug naar overzicht
Groep 3b / 4b

Naar kinderpretland

Afgelopen vrijdag zijn wij met alle kindeten van groep 4 ...

Groep 3b / 4b

Naar het kasteel

Vandaag met alle kinderen van groep 3 naar een echt kasteel ...

Meerdere groepen

Tennisclinic

Naast de sportdag hadden we ook nog een tennisclinic ...

Groep 3b / 4b

Sportdag 2018

Ondanks de regenbuitjes vandaag een heerlijk sportieve dag ...

Groep 3b / 4b

Nog meer dans

Wat een mooie voorstelling in de showroom hebben we ...

Meerdere groepen

Salsa dansen

Vandaag was de opening van de cultuurweek.We zijn de dag ...

Meerdere groepen

Mandjes lezen

De kinderen van groep 4A en 4B gaan samen 6 dagdelen ...

Groep 3b / 4b

Paasgym

Afgelopen dinsdag hadden onze gymstudenten een leuke ...

Groep 3b / 4b

Groep 3 naar het theater

Als afsluiting van het thema theater gingen we vandaag naar ...

Groep 3b / 4b

Naar de muziekcaroussel

Vandaag mochten we bij het muziekcentrum van de Hofnar ...

Meerdere groepen

Duolezen met groep 7

We zijn ondertussen begonnen met 2 extra leesmomenten.Samen ...

Meerdere groepen

Tafel van 4

We zijn al hard bezig om de tafel van 4 te leren in de ...

Meerdere groepen

Een heeerlijk verjaardagsfeest

Alle kinderen....dank jullie wel!!!Wat hebben wij ...

Groep 3b / 4b

Kerstlunch

Vandaag een heerlijke kerstlunch gehad in de grote hal van ...

Meerdere groepen

Helaas......

Beste ouders,Zoals u misschien al in uw mail hebt kunnen ...

Meerdere groepen

Mandjes lezen

Groep 4A en groep 4B lezen samen uit de mandjes.Thema ...

Groep 3b / 4b

CARLOS op de judomat

Vanmorgen gingen we naar de Belleman.Samen met veel ...

Meerdere groepen

Schaatsen

Joepie! We gaan tòch schaatsen.As dinsdag 19 december gaan ...

Meerdere groepen

3X3=9

Vrijdag 26 januari gaan we in groep 4 de tafel van 3 ...

Meerdere groepen

Afsluiting Judo

Donderdagochtend 14 december gaan de groepen 3 en 4 van ...

Meerdere groepen

Pietenparcours

Morgen is het dan eindelijk zover.Sinterklaas zal samen met ...

Meerdere groepen

Tentoonstelling

Op 4 december worden in onze Showroom de surprises, die de ...

Groep 3b / 4b

Rommelpiet!!!!

.......ja hoooor!!!!!Een ellende vanmorgen!Alles stond op ...

Meerdere groepen

Tafel van 10

As Vrijdag 1 december gaan we de tafel van 10 toetsen in ...

Groep 3b / 4b

Naar de bieb

Vandaag mochten de kinderen van groep 3 een bezoekje gaan ...

Meerdere groepen

Tafel van 5

We zijn op school in de groepen 4 volop aan het oefenen met ...

Groep 3b / 4b

Judo...

Vandaag maakten we kennis met JUDO. Meester Olaf gaf deze ...

Meerdere groepen

Herfstcircuit

De komende 4 dinsdagen gaan we met alle kinderen van groep ...

Meerdere groepen

Tafels leren

We zijn in groep 4 begonnen met de tafeltjes leren.De tafel ...

Groep 3b / 4b

Verkeersdag

Vandaag gingen de kinderen van groep 3 te voet op pad. Op ...

Groep 3b / 4b

Voorlezen

Vandaag kwam de opa van Jorn voor ons voorlezen.Dit in het ...

Meerdere groepen

Groepsdoorbrekend samenwerken ...

Vandaag hebben de groepen 4 van juf Marianne en van juf ...

Groep 3b / 4b

Grrrriezelen....

Vandaag was de opening van de kinderboekenweek.De school ...

Groep 3b / 4b

Onze IVN middag!!!!

Vanmiddag met de auto naar het IVN gebouw.Het thema was dit ...

Groep 3b / 4b

Schrijven met een ...

Hier nog even het berichtje van de kroontjespennen...de ...

Groep 3b / 4b

Joehoeeee! 40 jaar!

Vandaag bestond de school 40 jaar.We begonnen met een ...

Groep 3b / 4b

Even voorstellen

Even voorstellen... mijn naam is Dennis Douze en ik ben 23 ...

Groep 3b / 4b

De grote gymzaal

Vandaag hadden we een heerlijke gymles in de grote ...

Meerdere groepen

Leerstof groep 3

Leerstof groep 3 Aanvankelijk ...

Meerdere groepen

informatie groep 3 en 3/4

Beste ouders, ...